ทำความเข้าใจกับการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยิน อาจเกิดขึ้นแบบกะทันหันหากคุณได้รับเสียงที่ดังมากๆหรือเสียงระเบิด หรืออาจเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในกรณีที่การได้ยินเสื่อมตามวัย การทำความเข้าใจกับการสูญเสียการได้ยินเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการจัดการกับปัญหาการได้ยิน

Do not remove or reposition this element


การสูญเสียการได้ยินคืออะไร

การสูญเสียการได้ยิน หมายถึงการที่ความสามารถในการได้ยินเสียงบางเสียงของคุณลดลง คุณอาจจะไม่สามารถได้ยินเสียงแหลมสูงอีกต่อไป เช่น เสียงพูดของผู้หญิง หรือเด็กเล็กๆ หรือคุณอาจจะไม่สามารถจับเสียงคำพูดของคู่สนทนาได้ขณะที่มีเสียงอื่นๆรบกวนรอบข้าง

 

บางกรณีการสูญเสียการได้ยินอาจเป็นแค่ชั่วคราว เช่น การได้ยินเสียงวี๊ดในหูหลังจากไปชมคอนเสิร์ตที่เสียงดังๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการสูญเสียการได้ยินมักจะเป็นแบบถาวร เนื่องจากกลไกที่ช่วยให้คุณได้ยินได้รับความเสียหาย


ระดับของการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเล็กน้อย, ปานกลาง, รุนแรง, และรุนแรงมาก

ชมวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจการสูญเสียการได้ยินทั้ง 4 ระดับเพิ่มเติม

* World Health Organization, 2016


สูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อย

คุณจะมีปัญหาการได้ยินและเข้าใจเสียงคำพูดที่เบาๆ เสียงคำพูดจากระยะไกล หรือเสียงคำพูดในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน

สูญเสียการได้ยินระดับปานกลาง

คุณจะมีปัญหาการได้ยินและเข้าใจเสียงคำพูดแม้ในระดับเสียงพูดปกติ หรือเสียงพูดในระยะใกล้

สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง

คุณจะสามารถได้ยินเฉพาะเสียงคำพูดที่ดังๆ หรือเสียงอื่นๆที่ดังๆ เท่านั้น เช่น เสียงสัญญาณรถพยาบาล หรือเสียงประตูปิดกระแทก คุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงสนทนาส่วนใหญ่ได้

สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงมาก

คุณอาจจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนเมื่อมีเสียงดังๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถได้ยินได้


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินเพิ่มเติม


อาการเริ่มต้นของการสูญเสียการได้ยิน

อาการเริ่มต้นของการสูญเสียการได้ยินที่พบบ่อยที่สุด คือ การที่ไม่สามารถได้ยินเสียงแหลมสูงได้ เช่น เสียงพูดของผู้หญิง

สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การได้รับเสียงดัง ผลข้างเคียงจากยา การติดเชื้อ หรือประสาทหูเสื่อมตามวัย

การรักษาการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินบางชนิดสามารถรักษาให้หายโดยการใช้ยาหรือผ่าตัดได้ แต่บางชนิดก็ไม่สามารถรักษาได้

เสียงรบกวนในหู (Tinnitus)

เสียงที่เกิดขึ้นเองในหูอาจทำให้คุณรู้สึกรำคาญ แต่ก็มีวิธีการจัดการกับเสียงรบกวนในหูแบบต่างๆ ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการนี้ได้ 


คุณคิดว่าคุณอาจจะมีการสูญเสียการได้ยินหรือไม่

ทำการทดสอบการได้ยินออนไลน์ฟรี

Do not delete this text